bản đồ nhỏ

Khóa huấn luyện an toàn lao động - Vệ sinh lao động

 Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chiều ngày 10/4/2015, tại hội trường Công ty đã triển khai khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.


 Ông Đặng Duy Thập, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã nêu lên tầm quan trọng của nội dung khóa huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh sinh lao động, đồng thời yêu cầu các học viên nghiêm túc tham gia học tập để tiếp thu tốt các nội dung huấn luyện, và triển khai áp dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào thực tế, tuyệt đối không để tai nạn lao động xảy ra.Qua nội dung huấn luyện lần này, các học viên sẽ được nghe giảng viên phổ biến Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Quy trình làm việc an toàn. Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; cách thức sơ cứu người bị tai nạn lao động.


Tin mới hơn
Tin đã đưa