bản đồ nhỏ

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Sáng ngày 30/01/2015, tại Hội trường Công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Tham dự hội nghị gồm có Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.Ông Đặng Duy Thập đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014


Tại Hội nghị, thay mặt ban lãnh đạo Công ty, ông Đặng Duy Thập, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà chủ sở hữu đã giao. Đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động được nâng cao. Uy tín thương hiệu của Công ty ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.                   Ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo


Phát biểu tại hội nghị, Ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty biểu dương toàn thể cán bộ và người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế 2015 còn nhiều biến động và sẽ tác động không nhỏ đến sự phát triển của công ty. Vì vậy, Ông đề nghị HĐTV, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức quản lý, người lao động trong công ty phát huy tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu  mà chủ sở hữu tin tưởng giao cho Công ty trong năm 2015.

Hội nghị kết thúc với phần công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014.


Một số hình ảnh của buổi hội nghị:


Ông Đào Mạnh Linh, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị


Các bộ phận đăng ký thi đua năm 2015

Tin mới hơn
Tin đã đưa